Fox with Kit

Grand Teton National Park Wildlife Tours